Základné informácie
Farnosť Chanubanda

Situácia v Indii

India je na naša pomeru obrovská krajina, ktorá je charakteristická veľkými sociálnymi rozdielmi. Sú tam veľmi veľké rozdiely v postavení ľudí, ktoré majú svoje korene v hinduistickom ponímaní sveta. Indická spoločnosť je rozdelená na jednotlivé kasty. Jednotlivé kasty sú charakterizované rôznym bohatstvom. Naša pomoc je smerovaná k ľuďom, ktorí sú nazývaní „dalits". To sú tí najchudobnejší z chudobných. Majú v spoločnosti hodnotu len o niečo viac ako zvieratá. Nemajú prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti.... Ich priemerný denný zárobok je na úrovni 1 dolára. Väčšina týchto ľudí nemá trvalú prácu. Sú najímaní na pomocné práce, prípadne pracujú ako robotníci na poliach.


Zväčšiť mapu

Farnosť Chanubanda

Farnosť Chanubanda je časťou diecézy Vijayawada. Väčšina ľudí pôvodne žila v kmeňoch a sú to robotníci patriaci k najnižšej kaste v Indii. Čo sa ekonomiky a vzdelávania týka, je táto oblasť veľmi pozadu. Chudobní tu nemajú inú možnosť ako poslať svoje deti do práce. Náš sirotinec im pomáha hlavne so vzdelaním. Staráme sa o opustené deti a snažíme sa im zabezpečiť lepšiu budúcnosť. Cieľom tohto zariadenia je poskytnúť im stravu, ubytovanie, školské potreby a tiež im vyplniť voľný čas. V sirotinci Sv. Jozefa, ktorý je blízko biskupského úradu máme momentálne 320 detí. Z tohto počtu je 60 katolíckych detí umiestnených vo farnosti Chanubanda pri otcovi Jeeva Kumarovi.

Ako viete, v Indii sú ľudia rozdelení do kást. Tento systém tu nájdete vo všetkých náboženstvách, a hlavne v hinduizme. O tom aký sociálny status máte rozhoduje kasta, a tiež vaša ekonomická dispozícia. Naša oblasť je huso pokrytá lesmi a jej rozvoj je veľmi obmedzený. Ľudia žijú z poľnohospodárstva, ktoré je do veľkej miery závislé od počasia. Politická situácia je tu celkom pokojná. Mnoho detí ale nemá možnosť vzdelávať sa kvôli slabej finančnej situácii v rodine. Je tu bežné využívať deti na prácu. Vláda veľa pre tieto deti nerobí. Prostredníctvom tejto inštitúcie vieme pomôcť aspoň niektorým, aj keď nie všetkým deťom. Priviesť jednotlivcov a kresťanské komunity k tomu, aby pomáhali k celkovému rastu chudobných detí. Deje sa to aj prostredníctvom vašej štedrosti, že sme schopní pomôcť častokrát zúfalým kresťanským rodinám.

Ciele sirotinca

 1. Poskytnúť chudobným a sirotám vo farnosti Chanubanda vzdelanie.
 2. Prostredníctvom vzdelania chceme zlepšiť kvalitu ich života.
 3. Pomôcť chudobným nebyť obeťami, ale zdravými článkami spoločnosti.
 4. Zabezpečiť vyučovanie vo viere a poskytnúť im podnetné prostredie.
 5. Pestovať v inštitúcii zdravú atmosféru.

Farnosť Chanubanda neustále napreduje. V súčasnosti sme schopní poskytnúť ubytovanie a vzdelávanie pre 60 detí, ale želáme si, aby sme mohli prijať ďalších. Potrebujeme kúpiť nábytok na podporu ich vzdelávania a mojim hlavým cieľom je aby rástli a uplatňovali kresťanské kvality ako odpúšťanie, čestnosť, pravdivosť atď. Vidím ich ako verných a zodpovedných katolíkov. Toto im pomôže byť skutočným prínosom pre spoločnosť.

Ďalšie duchovné aktivity

 • Púte na katolícke miesta
 • Duchovné cvičenia a modlitebné stretnutia
 • Vyučovanie katechizmu
 • Vyučovanie hier na hudobné nástroje
 • Príprava na Prijímanie a Birmovku
 • Spevácke súťaže, vyučovanie Biblie