SLOVENSKO

Občianske združenie PRO INDIA, o. z.

E-mail:
adopcia.eu@gmail.com

Bankové spojenie: SK 39 0200 0000 0032 3986 3653 (VÚB, a. s.)

Variabilný symbol: uvedený pri fotografií dieťaťa

Správna rada:

Silvia Bagínová: silvia.bag@gmail.com, 0904 594 195

Bronislava Filiačová

Juraj Lukáč: economy05@gmail.com, 0905 527 667

Dozorná rada: Ľubica Barteková, Miriam Janegová, Miloslav Podmajerský


INDIA

Fr. D. Jeeva Kumar

R. C. M Chovuh.Bhayrava Patram

Mondavalli

Krishna (D. I.) 521 345

A. P. INDIA